Komplexné riešenie
pre maklérov, obchodníkov a klientov

Informačný systém ICM2

V zmysle technickej pripravenosti má podľa NBS finančný agent povinnosť pre­ukázať, že využíva technické vyba­venie primerané rozsahu a spôsobu vykonávania jeho činnosti.

Informačný systém ICM2 z dielne Positive, s.r.o. je určený pre finančných sprostredkovateľov a finančné inštitúcie. ICM2 umožňuje evidovať poistné zmluvy, prerozdeľovať provízie, sle­dovať končiace a výročné zmluvy, dohliadať na likvidáciu poistných udalostí, nastaviť stornofond, generovať výkaz pre NBS, spravovať in­terné dokumenty aj materiály a do­kumenty z poisťovní, a poskytuje aj mnoho iných funkcií.

Na začiatku používania Maklérskeho systému ICM2, pre jeho lepšie pochopenie, našim zákazníkom poskytujeme školenie na prácu v systéme a následne, počas celého používania servisnú a používateľskú podporu, či už telefonickou, mailovou alebo osobnou formou.

Systém neustále vyvíjame, optimalizujeme a pridáva­me nové funkcie, pričom je možné aj zapracovanie individuálnych požia­daviek zákazníka. Často využívame aj spätnú väzbu našich zákazníkov ako inšpiráciu a ich návrhy na zlep­šenie systému reálne zapracujeme.

Viac informácií ohľadom maklérskeho systému ICM2 nájdete na: https://www.icm2.sk

Poistenie online

Online poistenie v súčasnosti chápeme ako jednoduchý nástroj pre porovnanie ponúk z rôznych poisťovní s možnosťou uzatvorenia zmluvy priamo cez internet (PC, tablet, smartfón).

My vidíme budúcnosť finančného sprostredkovania v online poistení a budúcnosť poistných zmlúv bez papierov. Minimalizuje to náklady a čas pre poisťovňu, sprostredkovateľa aj zákazníka. Práve preto sme vyvinuli vlastnú aplikáciu online poistenia PZP, ktorú neustále rozširujeme, vylepšujeme a pripravujeme nové funkcionality.

 V súčasnosti poskytujeme online kalkulačky PZP, ako overené riešenie, ktoré podporuje 11 poisťovní. Zároveň pripravujeme aj online kalkulačky Kasko. Rovnako dokážeme pripraviť i individuálne online kalkulačky na objednávku.

Naše riešenia zahŕňajú plnú servisnú podporu, aktualizáciu kalkulačiek a ich prevádzku.

Demo verziu Online kalkulačky PZP môžete vidieť na: http://www.onlinekalkulackapzp.sk/

Klientská zóna

Webové stránky často obsahujú i prepojenie s funkčnými webovými aplikáciami na princípe cloudu, ktoré sa dajú navzájom kombinovať.

Klientska zóna umožňuje pristupovať zákazníkom k databáze vlastných zmlúv, uskutočnenýyacute;m platbám poistného a sledovať blížiace sa dátumy úhrady poistného.

Medzi ďalšie webové aplikácie patria: Vstup pre obchodníkov, je prístup obchodníkov k dokumentom, ktoré budú k dispozícii na stránke. Vstup do ICM, umožní obchodníkom prihlásenie priamo do Informačného systému ICM2. Zobrazenie mapy so sídlom spoločnosti v záložke Kontakt. Vloženie aplikácie Online kalkulačky

Ukážky demo webov a webových aplikácií sú k dispozícii na: http://www.agentonline.sk/demo-weby