Registrácia

IČO / Registračné číslo agenta
 
 
 
Odoslaním súhlasím so spracúvaním uvedených údajov v zmysle a pôsobnosti zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účel poskytovania obchodných informácií a ďalšie kontaktovanie v tejto súvislosti. Súhlas so spracúvaním údajov na tento účel je možné odvolať doručením písomnej žiadosti na adresu spoločnosti alebo na info@positive.sk.

Prosím o poskytovanie informácií a noviniek o:

Maklérsky softvér ICM2

Informačný systém pre finančných sprostredkovateľov (brokerov, SFA, PFA) a finančné inštitúcie (banky, poisťovne, lízingové spoločnosti):

 • evidencia a správa PZ
 • kontrola a prerozdeľovanie provízií
 • poistné udalosti

Webové stránky a aplikácie

Neustále prichádzame s novými riešeniami, ako Vás odlíšiť od anonymných webových stránok:

 • tvorivé a nápadité riešenia
 • výroba webových stránok a aplikácií
 • internetové obchody (e-shopy)

Vizuálna identita

Aplikáciou špecifických prvkov a objektov dokážeme pre Vašu spoločnosť vytvoriť typický charakter.

Na účel odlíšenia môžu slúžiť:

 • vytvorenie identity a imidžu spoločnosti
 • doplnky, obrazy
 • logo, vizitky, zakladače na papiere, obálky, atď..

Povinnosti voči NBS

 • Zastupovanie pri žiadaní o udelenie licencie na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania
 • Vypracovanie smerníc

Zastupovanie pri žiadaní o udelenie licencie na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania

 • Vypracovanie smerníc
 • Zápis licencie do OR SR
Ďakujeme za Váš čas! :)